ساختار دولت های محلی و شوراها

ساختار دولت‌های محلی و شوراها

محمدرضا اخوان: ساختار دولت‌های محلی و عملکرد آنها همواره محل بحث کارشناسان بوده است. الگوهای مختلفی برای چگونگی ساختار حاکمیت، انتخاب شهردار، انتخاب اعضای شورای شهر و سایر نهادهای شهری وجود دارد. در برخی شهرها، شهرداران و اعضای شورا مستقیما با رای مردم انتخاب می‌شوند و در برخی دیگر با رای اعضای شورا. به طور کلی با توجه به میزان اختیارات و رانت‌هایی که در حوزه شهری برای شهردار و اعضای شورا وجود دارد، میزان قدرت شهردار و اختیارات او همواره موافقان و مخالفان زیاد...

بیشتر
تعارض منافع در شورای شهر

تعارض منافع در شورای شهر

فصل هشتم دستورالعمل اصلاحات ساختار دولت محلی تگزاس آمریکا

تعارض منافع به‌ویژه در مدیریت‌ها و مناصب دولتی و عمومی همواره مورد توجه رسانه‌ها و مردم است. مدیریت شهری یکی از مهم ترین و جذاب ترین مشاغلی است که به دلیل پتانسیل‌هایی که برای استفاده از رانت و بهره برداری از فرصت‌ها دارد، مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود شهرداران و اعضای شورای شهر از تقابل منافع شخصی خود با اهداف و سیاست‌های عمومی خودداری کنند. حداقل سه م...

بیشتر
مدل های مدیریت شهری

مدل‌های مدیریت شهری

دستورالعمل ساختار حکومت شهری جورجیا

تحولاتی که در ساختار اجتماعي- اقتصادي نواحي شهري روی داده، با تغيير در شيوه اداره شهرها همراه شده است. اين نوع تحولات اغلب به‌عنوان حرکت از حکومت به حکمراني تعريف مي‌شود. بعضی اوقات مدیریت شهری به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌گذاری‌های شهری در نظر گرفته می‌شود که به مفهوم علم اداره جامعه است.

...

بیشتر
چه کسی باید درباره شهر تصمیم بگیرد؟

چه کسی باید درباره شهر تصمیم بگیرد؟

گوندولین ولپل
کارشناس ارشد مدیریت عمومی دانشگاه نبراسکا اوماها

چه کسی درباره شهر ما تصمیم می‌گیرد؟ بهترین الگوی اداره شهرها چیست؟ مردم در بسیاری از شهرهای دنیا هر سال با این سوالات روبه‌رو هستند. بحث درباره چگونگی ساختار دولت محلی و توانایی آنها برای «مدیریت عقلانی» و «پاسخگویی سیاسی» بیش از چند دهه مطرح بوده است. در بررسی میدانی که در سال 2001 از سوی انجمن بین‌المللی مدیریت شهری انجام گرفته بود، دولت‌های شهری به&...

بیشتر
انتشارات دنیای اقتصاد