کارآفرینان ایرانی در برابر رقبای خارجی به تجربه تراز جهانی نیاز دارند

کارآفرینان ایرانی در برابر رقبای خارجی به تجربه تراز جهانی نیاز دارند

طی سال‌های اخیر شاهد فراهم شدن فضای رشد استارت‌آپ‌ها و خلق نمونه‌های شاخصی از آنها در فضای کسب و کار ایران بوده‌ایم. برخی از موفق‌ترین استارت‌آپ‌ها طی مدتی کوتاه به مهم‌ترین‌ و ضروری‌ترین سرویس‌های خدماتی مورد نیاز شهروندان تبدیل شده‌اند و درعین حال نتایج حاصل از فعالیت آنها منجر به تغییر شاخص‌های مهم اقتصادی مانند افزایش اشتغال یا کاهش مهاجرت نخبگان شده است. شرکت سرآوا یکی از مهم‌ترین شرک...

بیشتر