بازگشت تورم دو رقمی

بازگشت تورم دو رقمی

تورم دیگر بار در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفته است. آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بهمن ماه سال جاری حکایت از دو رقمی شدن تورم نقطه به نقطه دارد. پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و انضباط متغیرهای پولی، از جمله کنترل رشد پایه پولی از سوی بانک مرکزی، از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ نرخ تورم همواره روندی نزولی را طی کرده است و از حدود ۴۵ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در ماه‌های اخیر رسید. دو رقمی شدن ت...

بیشتر
درس هایی از یک تجربه

درس‌هایی از یک تجربه

تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران به دنبال اعمال تحریم‌های همه‌جانبه و البته متاثر از بیماری هلندی تزریق درآمدهای بسیار بالای نفتی، وارد دوران تورمی شدید در سال‌های 1391 و 1392 شد و در خردادماه 1392 با تجربه نرخ تورم نقطه به نقطه 1/ 45 درصد در شرایط دشواری قرار گرفت که مجموعه عواملی از قبیل شروع مذاکرات با قدرت‌های جهانی، کنترل نرخ ارز، بهبود انتظارات و اعلام سیاست کنترل و تک‌رقمی کردن تورم از سوی دولت و ...

بیشتر
سیکل های سیاسی نرخ تورم

سیکل‌های سیاسی نرخ تورم

محمد ارباب افضلی
پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

در سایه اتخاذ سیاست‌هایی همچون ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، دولت موفق شد نرخ ‌تورم را به نحو چشمگیری از 4/ 40 درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به 2/ 9 درصد در پایان تیرماه ۱۳۹۵ کاهش دهد و نرخ‌تورم را وارد کانال صفر تا 10 درصد کند. اما با وجود اینکه دولت از همان ابتدا، کامیابی نهایی در کاهش تورم را نه‌تنها رسیدن به...

بیشتر
القای توهم اعتباری

القای توهم اعتباری

دکتر مهدی فراهانی
پژوهشگر بانکی

در دو دهه گذشته، نگرش غالب بر آن است که کنترل تورم هدف کلیدی نهاد سیاست‌گذار پولی است و به‌طوری که عقیده بر آن است که با کنترل نرخ تورم و کاهش نا اطمینانی می‌توان به رشد اقتصادی کمک کرد. تجربه اقتصاد جهانی حاکی از آن است که احتمال دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهایی که با کنترل نرخ تورم، شرایط مناسب و با ثبات برای اقتصاد کلان ایجاد کرده‌اند، بالاتر است.  نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای‌ کالا و خدما...

بیشتر
چهار محرک بازگشت قیمت ها

چهار محرک بازگشت قیمت‌ها

سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی

طی سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره ارقام دورقمی را تجربه کرده است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که نرخ تورم، سطوح بالاتر از 40 درصد را تجربه می‌کرد. طی سه سال گذشته یکی از موفقیت‌های مهم دولت در کاهش قابل توجه نرخ تورم بوده است، اما به چند دلیل به نظر می‌آید این شاخص در سال آینده با افزایش مواجه شود. اگر چه طی ماه‌های گذشته نرخ تورم رکوردهای تک‌رقمی را به ثبت رساند اما این...

بیشتر