سرگیجه بازارهای جهانی

سرگیجه بازارهای جهانی

يكي از روش‌هاي پيش‌بيني قيمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر اين اساس در این صفحه روندهاي قيمتي بازارهای مهم ایران و جهان به نمايش گذاشته شده‌اند. همچنين در متن مربوط به هر قسمت روند آتي قيمت‌ها براساس شواهد موجود پيش‌بيني شده‌اند.

...

بیشتر
سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد