بلوغ فرآیندهای کسب وکار و سطوح آن

بلوغ فرآیندهای کسب‌وکار و سطوح آن

محمدجعفر نظری

هر سازمان فعالیت‌های خود را در قالب فرآیندهایی به صورت مرحله به مرحله و با بروندادهای مشخص انجام می‌دهد که قابل دسته‌بندی هستند. یکی از معیارهای دسته‌بندی فرآیندهای کسب‌وکار بلوغ فرآیند (Process Maturity) است. بلوغ یک فرآیند کسب‌وکار شاخصی است برای تشخیص میزان تکامل یک فرآیند و توانایی آن برای بهبود مستمر از طریق سنجه‌های کیفی و بازخورد. بنابراین، برای اینکه ی...

بیشتر
دغدغه محیط زیست مهم تر از سودآوری

دغدغه محیط‌زیست مهم‌تر از سودآوری

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

alavitarjomeh@gmail.com 

فرض کنید مدیرعامل یک شرکت الکترونیکی به نام الکتروکورپ هستید که قطعات کامپیوتری مخصوص خودروها را تولید می‌کند. کارخانه شما در کشوری قرار دارد که قوانین زیست‌محیطی سفت‌وسخت و همچنین اتحادیه‌های کارگری قدرتمندی در آنجا وجود دارند که عرصه را بر شرکت شما تنگ کرده‌اند. از یکسو شرکت شما مجبور اس...

بیشتر
خریدهای کسب وکارمان را سبز کنیم

خریدهای کسب‌وکارمان را سبز کنیم

نویسندگان: دارسی هیچکاک و مارشا ویلارد

مترجم: مهدی نیکوئی

nikoueimahdi@gmail.com

تدارکات و ارتباط با تامین‌کنندگان یکی از حلقه‌های نخستین فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و البته یکی از مهم‌ترین آنها است. در یک دهه گذشته، این بخش از فعالیت‌ها به تدریج از یک فعالیت اجرایی به یکی از استراتژیک‌ترین اجزای سازمانی تبدیل شده است. دیگر تامین به موقع مواد مورد نی...

بیشتر
چگونه تغییرات را به راحتی بپذیریم

چگونه تغییرات را به راحتی بپذیریم

مترجم: هوتسا عسکری نسب

در حال حاضر سازمان‌های مختلف بیشتر از همیشه درگیر ایجاد تغییرات هستند و به تبع آن، عوامل خارجی و داخلی سازمان هم تغییر می‌کنند. اما تغییرات محدود به مواردی چون پیشرفت، عدم رشد، چرخه‌های اقتصادی، فناوری‌های نوظهور، تغییرات در چشم انداز رقابتی، مدیریت عالی نیروی کار در نسل‌های مختلف، شکاف فرهنگی و چالش‌های ارتباطی نیست.یکی از مهم ترین وظایف مدیر، ایجاد تغییرات لازم و ذکر اهمیت آن است. پ...

بیشتر