انحراف از پيش بيني ها؛ خلأ استاندارد يا روندي ناگزير

انحراف از پيش‌بيني‌ها؛ خلأ استاندارد يا روندي ناگزير

گروه بورس- مجيد اسكندري: فصل مجامع عمومي شركت‌هاي بورسي، فصل برداشت در بازار سرمايه است و سرمايه‌گذاران اين فصل را با اتكا بر داشته‌هاي خود و اطلاعات منتشر شده از سوي شركت‌ها آغاز كرده و به پيش مي‌برند. پيش‌بيني سود و اعلام بودجه از جمله اطلاعاتي است كه همواره نقش مهمي در تصميم‌گيري سهامداران ايفا مي‌كند؛ البته در بيشتر موارد سرمايه‌گذاران با اميد به تعديل مثبت پيش‌بيني‌ها مبادرت به خريد سهام مي‌كنند. اگرچه ممكن است در اين ميان، تعديل‌هاي منفي نيز خود را نشان دهند، اما به هر ترتيب انتظار براي ...

بیشتر