شماره روزنامه ۴۱۷۵
|
آرشیو روزنامه شماره ۲۹۳۴ دنیای اقتصاد

اخبار بورس - روزنامه شماره ۲۹۳۴

  • انحراف از پیش‌بینی‌ها؛ خلأ استاندارد یا روندی ناگزیر

    گروه بورس- مجید اسکندری: فصل مجامع عمومی شرکت‌های بورسی، فصل برداشت در بازار سرمایه است و سرمایه‌گذاران این فصل را با اتکا بر داشته‌های خود و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها آغاز کرده و به پیش می‌برند. پیش‌بینی سود و اعلام بودجه از جمله اطلاعاتی است که همواره نقش مهمی در تصمیم‌گیری سهامداران ایفا می‌کند؛ البته در بیشتر موارد سرمایه‌گذاران با امید به تعدیل مثبت پیش‌بینی‌ها مبادرت به خرید سهام می‌کنند. اگرچه ممکن است در این میان، تعدیل‌های منفی نیز خود را نشان دهند، اما به هر ترتیب انتظار برای اعلام تعدیل در پیش‌بینی‌ها به یک رویه معمول و تقریبا قانونی در بازار ما تبدیل شده است.

بیشتر