شماره روزنامه ۴۲۰۰
|
آرشیو روزنامه شماره ۳۹۵۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه مدیران - روزنامه شماره ۳۹۵۵

  • اجرای تکالیف بیمه‌ها در برنامه ششم توسعه چگونه؟

    لیلا اکبرپور: نمایندگان مجلس همزمان با بررسی برنامه ششم توسعه نسخه جدیدی را برای صنعت بیمه کشور تصویب کردند. طبق این مصوبه باید ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷درصد برسد، سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی حداقل تا ۵۰درصد نسبت به سال پایه که با توجه به سهم ۱۲درصدی بیمه‌های عمر از کل پرتفوی یعنی این سهم باید به ۱۸ درصد افزایش یابد و همچنین رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش داشته باشد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۷ درصد در طول برنامه ششم را غیر‌ممکن دانسته و اعتقاد دارند چنانچه سهم بیمه‌های عمر به ۱۸ درصد برسد می‌توان امیدوار بود ضریب نفوذ بیمه نیم درصد رشد داشته باشد.

بیشتر